Offers both short- and long term consultant services within Digital Transformation, digital strategy, project management, change management and interim leadership assignments.

 

Biography

 

A Senior Leader, Digital Strategist, Project- and Change Manager with core expertise within Digital Transformation, specialized in transforming businesses and old business models to a disruptive world.

+ 15 years experience within digitalization on both customer- and supplier side.

+ 10 years as manager with staff responsibility.

 

“I can highly recommend Mikael for any organization who’s looking for a manager that will make a difference. He has an outstanding aptitude to energize his employees with his humble attitude and an ability to motivate his team with his personality to achieve set goals and expectations.” /Former employee

 

Experience

Scandinavian Airlines, August 2016 - ongoing

 

Project Manager (consulting assignment)

Details of the assignment are confidential.

Avega Group

Employed as CEO and Head of Digital Transformation June 2015 - March 2017

 

CEO of a company specializing in Digital Transformation that work with digital strategies, prestudies, requirement analysis, conceptualization, change management, business- development and modelling. The company manages digital projects and work with digital communication from an overall perspective. The best results are achieved when extensive knowledge in digitalization is combined with knowledge in technology, business, organization and the end user perspective.

Folksam

Project Manager New Group-wide Intranet (consulting assignment), March 2014 - May 2015

 

Projektledare av nytt koncerngemensamt intranät för Folksam (förstudiefas) som bland annat innefattade:

 

- Upphandling av ny teknisk plattform för nytt intranät

- Avveckling av befintlig plattform

- Framtagande av projekt- och resursplan budget för genomförande av projektet

- Verksamhetsanalys och kartläggning av befintliga system och integrationsbehov

- Krav på informationsspridning och krav på nytt CMS och intranät

- Framtagande av övergripande lösningsförslag

- Riskanalys

- Strategi för intranät och arbetsprocesser

- Förslag till nya arbetssätt och processer och förändringsinsatser som krävs

- Omfattande förändringsledning och intressenthantering

 

Projektet var ett s k key initiative project och rapporterade till Folksams koncernledning.

Effektverket AB

CEO, Digital Strategist and co-founder of the UX company Effektverket, June 2013 - June 2015

 

VD, digital strateg och projektledare som brinner alldeles särskilt för digital affärs- och verksamhetsutveckling för stora företag och organisationer. Har bland annat arbetat med intranäten för Folksam, SVT, Länsstyrelserna och HSB.

 

VD för bolaget Effektverket, ett kreativt team som utvecklar tillgängliga och användarvänliga digitala lösningar. Vi leds av vår önskan att skapa samhällsnytta och vår kärlek till livet, människor och möjligheter.

 

Våra uppdragsgivare väljer oss för vår förmåga att utreda och analysera verksamheter, förutsättningar och användarnas behov och med bas i det ta fram lösningar som skapar verksamhetsnytta, effektivitet och användbara lösningar. Vi har erfarenhet från en rad branscher som offentlig sektor, branschorganisationer och fackförbund, telekom, bank och media.

 

Vi älskar teknik, men inte mer än människor.

Vårt tekniska samhälle har gått in i ett skede i mänsklighetens historia utan motstycke. Vi måste komma ihåg att tekniken inte är ett allt-i-ett mål, det är snarare ett medium. På Effektverket tror vi därför på att göra nytta, förenkla vardagen för människor och hjälpa omtänksamma och engagerade medborgare som eftersträvar verklig förändring.

Cybercom

Head of Business Effectiveness Development and Senior Digital Strategist, June 2010 - June 2013

 

I rollen som Head of Business Effectiveness ledde jag ett team av affärsutvecklare för att vidareutveckla Cybercoms affär. I korthet innebar det att paketera Cybercoms breda kompetens och ta fram erbjudanden som var attraktiva, konkurrensmässiga och i linje med marknadens behov inom erbjudandet "Business Effectiveness".

Inom området ingår det som ämnar till att effektivisera kundernas vardag. Exempel på detta kan vara verksamhets-/ärendehanteringssystem, förvaltnings- och drifttjänster, intranätlösningar, kunskapsdelnings- och samarbetsytor, CRM-system och även rådgivningstjänster inom IT-organisation, ledarskap, verksamhets- och affärsutveckling och förändringsledning.

 

I rollen som Senior Digital Strateg arbetade jag som konsult med fokus på användbarhet, intranät, webbplatser och interna system. Jag genomförde förstudier och användarstudier, arbetade med användartester, konceptutveckling, tog fram behovsanalyser, genomförde workshops och fokusgruppsdiskussioner och skapade webb- och intranätstrategier.

 

Exempel på kunder jag haft uppdrag hos:

- HSB

(Förstudie intranät och koncept.Förstudie extern webb och framtagande av digital strategi)

 

- Arbetsmiljöverket

(Förstudie extern webb)

 

- Länsstyrelserna

(Förstudie och koncept intranät)

 

- Hästsportens ridanläggningar (Strömsholm, Wången och Flyinge)

(Förstudie externa webbplatser och webbstrategi)

 

- Danderyds kommun

(Förstudie och koncept extern webbplats)

 

- Specialpedagogiska skolmyndigheten

(Förstudie och koncept extern webbplats)

Mikael Grönlund

CEO and founder of Votum Consulting AB

 

Contact me for a meeting;

 

Phone: + 46 (0)70-675 75 75

Email: mikael@votum.se

 

Available for assignments in 2018

Skills within:

 

Digitalization

Business- and Digital Strategy

Management

Budget responsibility

Conceptual Development

Usability

Business Modelling (traditional > disruptive)

User Experince